Seyhan İşitme Cihazları Adana 03222250045

Koklear İmplant

SGK Katkısı İle Yıllık Koklear İmplant Pili Almak İçin

KBB uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporu ve reçete ile merkezimize başvurarak, yıllık pilinizi SGK katkısı ile alabilirsiniz. Örnek rapor ve reçete gerekirse Whatsapp hattımızdan bize mesaj atarak isteyebilirsiniz. 

Yıllık Pil Raporu Çıkarırken Dikkat Edilecek Noktalar

 • SGK katkısı alabilmek için ameliyat tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Konuşma işlemcisi yenilemesi yapan kullanıcılar bir yıl geçmeden de rapor çıkarabilir.
 • Heyet raporunda ve reçetede malzeme adedi olarak “1 yıllık 360 adet” belirtilmelidir.
 • Bilateral kullanıcılar, iki kulak için de yıllık pil yazdıracakları zaman “Sağ ve sol kulak için 1 yıllık 720 adet” şeklinde belirtilebilir.
 • Şarj edilebilir pil bedeli Kurumca karşılanmamaktadır.
 • KBB uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporu yeterlidir.
 • İşitsel implant uygulaması sonrasındaki ilk 2 (iki) yıl süresince sarf malzemelerin temini için sağlık raporu serrahi işlemin yapıldığı sağlık kurumunca düzenlenecektir. 2 (iki) yıl sonunda cerrahi işlemin yapıldığı sağlık kurumunca düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır

Yıllık Pil Rapor ve Reçetesinde Bulunması Gereken Bilgiler

 • Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmet sunucusunun adı ve/veya MEDULA tesis kodu 
 • Hastanın ADI-SOYADI ve TC Kimlik Numarası
 • Tanzim tarihi 
 • Teşhis ve ICD-10 tanı kodu 
 • MEDULA takip numarası veya protokol numarası 
 • Hekim adı-soyadı ve diploma ve tescil numarası veya bu bilgilerin yazdığı kaşesi ve ıslak imzası 
 • Cihaz/malzeme adı 
 • Cihaz/malzeme adedi 
 • Ameliyat tarihi 
 • Taraf (sağ-sol) bilgisi 
 • Raporda düzeltme var ise; değişikliğe ilişkin hekimin ve başhekimin onayı ve imzası gereklidir. Reçetede düzeltme var ise; değişikliğe ilişkin sadece ilgili hekimin onay ve imzası yeterlidir. 

Rapor ve reçeteyi çıkardığınızda fotoğraflarını Whatsapp hattımızdan bize göndererek kontrolünü sağlayabilirsiniz: 0543 623 73 00

Ayrıca Uzöanlarımıza telefonla 0322 225 00 45'ten ulaşabilirsiniz.)